Меню
English

Лектори

Г-н Йорян Бринкман

Президент на Европейската организация на потребителите

Г-н Йорян Бринкман е роден през 1956 г. Получил е педагогическо образование през 1978 г., преподавател в предучилищна група и директор в общинска структура до 1988 г. До 1996 г. е бил началник на отдел „Развитие“ и след това - регионален мениджър в образователната система за възрастни TBV. По-късно г-н Бринкман е бил маркетинг мениджър и експерт по пазара на труда и образованието към фондация „Форум на жените“ до 2002 г., административен директор по култура и образование в Община Сьодертелие, директор на начално и средно училище във Витра до 2006 г., както и Генерален секретар на Шведската федерация по уврежданията до 2012 г.

Бивш член е на Мониторинговия комитет и Работната комисия на Европейския социален фонд в Швеция до 2011 г. Член на Шведската правителствена делегация по уврежданията през 2011 г.

Днес г-н Бринкман е активен в различни поверителни мисии, свързани с настоящата му позиция. Член е на потребителската консултативната група към Борда по земеделие, на консултативния съвет на Агенцията по химикали, президент на университетска фондация Väddö Södertörn, член на Форум Диалог – агенция за дентални и фармацевтични ползи, президент на Шведската асоциация на потребителите и потребителско списание Råd & Rön, както и президент на Европейската организация на потребителите (BEUC).

 


Нагоре

Организатор

ИНСТИТУТ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ (ЕMI)

В рамките на

МИНИСТЕРСТВО ЗА БЪЛГАРСКOТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018

Със съдействието на

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА