Меню
English

Лектори

Г-н Иван Иванов

Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България

Г-н Иван Иванов е роден през 1945 година в Пловдив, България. Завършва средно образование в Пловдив през 1963 г. и Висшия машинно-електротехнически институт в София през 1968 г., (днес Технически университет) със специалност „Електроизмервателна техника“, където остава като асистент във факултет „Автоматика”.

През 1976 г. защитава дисертация и става доктор в областта на техническите науки. От 1982 г. е доцент в катедра „Електроизмервателна техника” ТУ – София, а от 1985 г. доцент в Националното висше техническо училище – Тунис. През 1993 г. става председател на организацията на Асоциацията на демократичните синдикати (АДС) в ТУ – София. Поема ръководството на катедра „ЮНЕСКО” в ТУ - София през 1995 г. и е член на Факултетния съвет на факултет „Автоматика”, ТУ – София. От 2013 г. е изследовател в Център „Управление на рискове и кризи“ към Нов български университет.

Народен представител в 38-то, 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание.

От 2 април 2015 г. е председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Чете лекции във Франкофонския отдел по електроинженерство към Техническия университет –София. Автор на повече от 60 научни статии и доклади, една монография, 4 учебника и учебни пособия на български и френски език.

Владее свободно френски и руски език, ползва английски.

 

 


Нагоре

Организатор

ИНСТИТУТ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ (ЕMI)

В рамките на

МИНИСТЕРСТВО ЗА БЪЛГАРСКOТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018

Със съдействието на

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА