Меню
English

Лектори

Г-ца Ивана Рогул

Енергиен експерт в SEE Change Net, Босна и Херцеговина

Г-ца Ивана Рогул, която е Магистър по електроинженерство, работи като енергиен експерт в SEE Change Net. Тя има над десетгодишен опит в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и климатичните промени. В продължение на шест години е работила в  компании, специализирани в енергийната ефективност, главно  в рамките  на проект на Световната банка за енергийна ефективност в Хърватска,  където отговаря за големите инвестиции. През 2011 г. е Временно изпълняващ длъжността директор на HEP ESCO ltd. През последните четири години управлява и участва като експерт в над двадесет проекта на Европейския съюз (CIP-IEE, ESF, IPA, Horizon, Interreg) или на други донорски институции в сектора, като има опит и в организации на гражданското общество, каквато е Организацията за проектно устойчиво развитие в Хърватска. Г-ца Ивана Рогул е участвала в подготовката на различни документи, свързани с политики, изследвания и анализи.

 

 


Нагоре

Организатор

ИНСТИТУТ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ (ЕMI)

В рамките на

МИНИСТЕРСТВО ЗА БЪЛГАРСКOТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018

Със съдействието на

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА