Меню
English

Програма

Чет 15 Март 2018

КАФЕ ЗА ДОБРЕ ДОШЛИ И РЕГИСТРАЦИЯ

ПЪРВИ ПАНЕЛ

Обхват: Този панел ще се фокусира върху няколко ключови теми. Те ще включват дискусии относно следното:

Действително ли нараства ролята на НПО на европейско равнище или това е по-скоро популизъм, отколкото реален резултат? Какви са ефективните механизми, чрез които основните послания на НПО да достигнат до европейските институции? Кои са най-добрите практики в тази посока и на каква база те са постигнати? Каква ще бъде ролята на НПО в управлението на Енергийния съюз? Има ли достатъчно прозрачност и обратна връзка от страна на институциите по отношение на работата по предложенията, които НПО отправят? Има ли конфликт на интереси между НПО, които защитават пазарното развитие на  енергийния сектор и тези, които защитават потребителите?

Лектори:

ГМарош Шефчович – Вицепрезидент на Европейската комисия, отговарящ за Енергийния съюз;

Г-жа Теменужка Петкова - Министър на енергетиката на България;

Г-н Янез Копач - Директор на Секретариата на Енергийната общност;

ГЙорян Бринкман - Председател на Европейската асоциация на потребителите;

Г-н Магнус Хал - Вицепрезидент на EURELECTRIC.

 

Модератор: г-н Славчо Нейков - председател на Института за енергиен мениджмънт

 

ПОЧИВКА

ВТОРИ ПАНЕЛ

Обхват: Вторият панел ще акцентира върху регионалното измерение особено в Югоизточна Европа, както и върху националните аспекти на съществуващите проблеми в рамките на европейските предизвикателства. Ключовите теми от дебата в рамките на този панел са свързани с необходимостта от конкретни регионални усилия за повишаване на ефективността на позициите на неправителствения сектор; освен това, ще бъдат представени националните опит и проблеми и ще бъдат обсъдени очерталите се най-добри практики. Също така, ще бъде поставен акцент и върху ролята на неправителствените организации за популяризиране на регионалните инициативи на ЕС, свързани с енергийния сектор, особено такива с фокус върху Югоизточна Европа и Западните Балкани.

Участие като панелисти и чрез изказвания:

Доц. Иван Иванов - председател на Българската Комисия за енергийно и водно регулиране;

Г-жа Мая Туркович - съосновател и член на ръководството на Асоциацията за устойчиво развитие в Сърбия;

Г-жа Ивана Рогул - енергиен експерт в SEE Change Net, Босна и Херцеговина;

Г-н Корнелиу Бодя - Президент на Румънския енергиен център (CRE), Румъния;

Г-н Тим Йео - Председател на New Nuclear Watch Europe;

Г-н Димитриос Мезартасоглу – Началник на на научноизследователски отдел към Института по енергетика за Югоизточна Европа, Гърция;

Г-н Бойко Ницов - Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори;

Г-н Гюркан Кумбароглу – Президент на Турската асоциация за енергийна икономика;

Г-н Богомил Николов - изпълнителен директор на Българската национална асоциация "Активни потребители".

 

Модератор: г-жа Елена Рибак, Член на Съвета на Европейско-украинска енергийна агенция, Украйна,

Нагоре

Организатор

ИНСТИТУТ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ (ЕMI)

В рамките на

МИНИСТЕРСТВО ЗА БЪЛГАРСКOТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018

Със съдействието на

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА