Меню
English

Програма

Чет 15 Март 2018

КАФЕ ЗА ДОБРЕ ДОШЛИ И РЕГИСТРАЦИЯ

ПЪРВИ ПАНЕЛ

Обхват: Този панел ще се фокусира върху няколко ключови теми. Те ще включват дискусии относно следното:

Действително ли нараства ролята на НПО на европейско равнище или това е по-скоро популизъм, отколкото реален резултат? Какви са ефективните механизми, чрез които основните послания на НПО да достигнат до европейските институции? Кои са най-добрите практики в тази посока и на каква база те са постигнати? Каква ще бъде ролята на НПО в управлението на Енергийния съюз? Има ли достатъчно прозрачност и обратна връзка от страна на институциите по отношение на работата по предложенията, които НПО отправят? Има ли конфликт на интереси между НПО, които защитават пазарното развитие на  енергийния сектор и тези, които защитават потребителите?

Лектори:

ГМарош Шефчович – Вицепрезидент на Европейската комисия, отговарящ за Енергийния съюз

Г-жа Теменужка Петкова - Министър на енергетиката на Република България

Г-н Янез Копач - Директор на Секретариата на Енергийната общност

ГЙорян Бринкман - Председател на Европейската асоциация на потребителите

Г-н Магнус Хал - Вицепрезидент на EURELECTRIC

 

Модератор: г-н Славчо Нейков - Председател на Института за енергиен мениджмънт

 

ПОЧИВКА

ВТОРИ ПАНЕЛ

Обхват: Вторият панел ще акцентира върху регионалното измерение особено в Югоизточна Европа, както и върху националните аспекти на съществуващите проблеми в рамките на европейските предизвикателства. Ключовите теми от дебата в рамките на този панел са свързани с необходимостта от конкретни регионални усилия за повишаване на ефективността на позициите на неправителствения сектор; освен това, ще бъдат представени националните опит и проблеми и ще бъдат обсъдени очерталите се най-добри практики. Също така, ще бъде поставен акцент и върху ролята на неправителствените организации за популяризиране на регионалните инициативи на ЕС, свързани с енергийния сектор, особено такива с фокус върху Югоизточна Европа и Западните Балкани.

Лектори:

Доц. Иван Иванов - Председател на българската Комисия за енергийно и водно регулиране

Г-жа Мая Туркович - Съосновател и член на ръководството на Асоциацията за устойчиво развитие в Сърбия

Г-н Вадим Чебан - Първи заместник-председател на изпълнителния комитет на автономен район Гагаузия, Република Молдова

Г-н Корнелиу Бодя - Президент на Румънския енергиен център, Румъния

Г-н Тим Йео - Председател на New Nuclear Watch Europe

Г-н Богомил Николов - Изпълнителен директор на Българската национална асоциация "Активни потребители"

Допълнителни изказвания от:

Г-н Димитриос Мезартасоглу – Началник на научноизследователски отдел към Института по енергетика за Югоизточна Европа, Гърция

Г-н Бойко Ницов - Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори

Г-н Гюркан Кумбароглу – Президент на Турската асоциация за енергийна икономика

 

Модератор: г-жа Елена Рибак, Член на Съвета на Европейско-украинска енергийна агенция, Украйна

Нагоре

Организатор

ИНСТИТУТ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ (ЕMI)

В рамките на

МИНИСТЕРСТВО ЗА БЪЛГАРСКOТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС 2018

Със съдействието на

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА